Bytovým družstvům vypršel čas na změnu stanov

Do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti nového zákona o obchodních korporacích měly být upraveny stanovy bytových družstev tak, aby nové právní normě vyhovovaly. Tato lhůta uběhla na konci června. Vzhledem k nesmyslnému požadavku na stoprocentní účast (souhlas všech členů) při hlasování o stanovách se dá předpokládat, že většina družstev tuto povinnost nesplnila.

Taky sehnat notáře v uplynulých šesti měsících mohl být docela problém. Ke změně stanov je totiž nutný notářský zápis. Zatímco bytových družstev jsou tisíce, notářů je u nás jen pár stovek. Navíc bytová družstva nebyla jediná, kterých se tato povinnost týkala. Změnu stanov musela stihnout i řada obchodních společností. To je pořádná porce zápisů na pár set notářů…

Není to legrace, družstvům hrozí stotisícové pokuty a v nejhorším případě likvidace. Momentálně nikdo neví co se bude dít. Pravděpodobně rejstříkové soudy budou postupně vyzývat družstva k nápravě a přijetí nových stanov, na což dostanou nějakou časovou lhůtu a až posléze bude možné ukládat nějaké sankce.

Z výše uvedených důvodů, ale ani náprava v soudem stanoveném termínu nemusí být možná. Z tohoto důvodu vydal Svaz českých a moravských bytových družstev společně s Družstevním marketingovým sdružením ČR a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků ČR společné stanovisko, ve kterém vyzývají notářskou komoru k odlišnému výkladu § 731 ZOK.

„Ustanovení § 731 odst. 2 ZOK nelze vykládat jinak, než že přizpůsobení stanov BD novým předpisům včetně doplnění údajů uvedených § 731 ZOK po 1.1. 2014 provede BD formou změny stanov dosud obvyklým způsobem, přičemž o této změně stanov bude hlasovat nadpoloviční většinou hlasů přítomných nebo vyšším hlasovacím kvorem, pokud to dosavadní stanovy vyžadují“

Osobně odmítavé stanovisko svazu bytových družstev k povinné stoprocentní účasti chápu. Svérázný výklad § 731, který v originále výslovně nařizuje souhlas všech členů se stanovami, už chápu mnohem méně. Jasné znění paragrafu si přece notáři jen stěží mohou vykládat zcela odlišným způsobem jen na základě žádosti nějakého svazu či sdružení. Výzva měla spíš směřovat ke změně tohoto nařízení na patřičných místech, ne k úplně odlišnému výkladu jasného zákona notářskou komorou. Nebo že by měli notáři ve výkladu zákonů takovou volnost? Určitě uvítám k tomuto tématu jakýkoliv komentář pod článkem.

Mimochodem povinnost upravit stanovy mají i společenství vlastníků jednotek. Ta ale mají čas až do konce roku 2016.

Příspěvek byl publikován v rubrice Daně a další povinnosti. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Bytovým družstvům vypršel čas na změnu stanov

 1. Jarda napsal:

  Dobrý den,
  tak zrovna včera to myslím probírali v televizi. Z příspěvku vyplynulo, že „hříšníci“ budou nejprve vyzváni a případné sankce přijdou na řadu až následně. Alespoň takto nějak se k tomu stavělo ministerstvo. Co se týká té likvidace družstev a případně i společenství vlastníků, které svou povinnost nesplní, tak si myslím, že to sice v zákoně uvedeno je, ale u družstev, či případně i společenství vlastníků, nepřichází vůbec do úvahy.
  O té výzvě k odlišnému výkladu ustanovení § 731/2 jsem tedy nic neslyšel, ale je překvapující, že něco podobného mohlo stvořit takovéto uskupení „sdružení a svazů“. Předpokládal bych, že zde budou vzdělaní lidé, kteří by mohli vědět jak funguje legislativní proces, a že pokud je v zákoně napsáno, že je něco „bílé“ tak nemůžou po nikom chtít, aby znění vykládal jako, že je něco „černé“. Bohužel notáři nejsou náš zákonodárný sbor, a tak jsem tento krok opravdu nepochopil.
  Možná by se dalo ještě k Vašemu článku doplnit, že i společenství vlastníků mělo povinnost uvést – doplnit údaje do rejstříku v souladu s novým zákonem“o rejstřících“, a to sice také do 30.06.2014. Dále musí upravit název dle OZ, a to sice do konce roku 2015 a jak jste již zmiňoval upravit stanovy dle nového OZ do konce roku 2016. K tomu samozřejmě platí, že v posledních dvou případech musí být přítomen notář a musí se zaplatit poplatek příslušnému rejstříkovému soudu. Čili raději oboje udělat najednou.
  To ovšem nejsou zdaleka všechny problémy, které nám změny v letošním roce přinesly. Stačí vzpomenout například nejasnosti kolem ustanovení OZ, které hovoří o přechodu dluhů na nového vlastníka jednotky, které zatím nerozlouskla ani komise, který by měla zákon vykládat do doby než tak učiní soudy (tzv. KANCL). Prostě těžko říct co tím zákonodárci chtěli říct, kam směřovali. Dovolím si ještě jednu perličku na závěr – vybavení radiátorů v bytových domech měřidly tepla. Energetický zákon to sice nařizuje do konce letošního roku, ale hovoří, že vše bude upraveno prováděcím předpisem. Ten, ale k dnešnímu dni neexistuje. Můžete tedy v dobré víře „něco“ nainstalovat, ale co když prováděcí předpis stanoví, že měřiče mají mít modrou barvu nebo nějaký jiný nesmysl, který Vaše zařízení nebude splňovat……. A úplně nejlepší je v této souvislosti skutečnost, že zákon 67/2013, který je účinný od letošního roku, umožňuje lidem rozúčtovat jinak než dle tzv. poměrových měřidel. Tak a teď si můžeme všichni odpovědět na co nám tam potom ta měřidla dle energetického zákona budou, když se rozhodneme pro jiná pravidla……. Já odpověď znám a vy?
  Jarda

Komentáře nejsou povoleny.